ดู VDO ผ่านไอโฟนหรือไอแพดแล้วไม่มีเสียง

แนะนำการแก้ไขปัญหา: 

ให้ตรวจสอบปุ่มเปิด/ปิดเสียง ว่าได้ปิดเสียงอยู่หรือไม่


ไอโฟน
ไอแพด

เปิดเสียง

 
 
 ปิดเสียง