วิธีการดู VDO และอ่าน eBook สำหรับใช้งานโดยไม่ผ่าน Internet บน Application ระบบปฏิบัติการ IOS ทำยังไง

แนะนำการแก้ไขปัญหา: 

1. เข้าที่ icon ตั้งค่า หรือ setting

2. ปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ต

2.1 กรณีมีเปิดการใช้งานเซลลูลาร์

2.1.1 เข้าที่เมนูเซลลูลาร์

2.1.2 ปิดการใช้งานข้อมูลเซลลูลาร์จากสีเขียวให้เปลี่ยนเป็นสีขาว

  

2.2 กรณีมีเปิดการใช้งาน Wi-Fi

2.2.1 เข้าที่เมนู Wi-Fi

2.1.2 ปิดการใช้งาน Wi-Fi จากสีเขียวให้เปลี่ยนเป็นสีขาว

  

3. เปิด Application CBA-KU

4. การดูวิดีโอหลักสูตรการเรียน สำหรับใช้งานโดยไม่ผ่าน Internet

4.1 กดที่ VDO การสอน

4.2 เลือกวิชาที่ต้องการดู (วิชานั้นจะต้องถูกดาวน์โหลดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถึงจะดูวิดีโอได้)

 

5. การอ่านตำราในรูปแบบ eBook สำหรับใช้งานโดยไม่ผ่าน Internet

5.1 กดที่ eBook ตำราเรียน

5.2 เลือกวิชาที่ต้องการอ่าน (วิชานั้นจะต้องถูกดาวน์โหลดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถึงจะอ่าน eBook ได้)