วิธีการ Download VDO และ eBook สำหรับใช้งานโดยไม่ผ่าน Internet บน Application ระบบปฏิบัติการ IOS ทำยังไง

แนะนำการแก้ไขปัญหา: 
1. เข้าที่เมนู ดาวน์โหลด

2. กรณีดาวน์โหลด VDO กดที่ VDO จากนั้นกดที่สัญลักษณ์ก้อนเมฆของตอนที่ต้องการดาวน์โหลด โดยหลังจากกดโหลดจะปรากฎสถานะการดาวน์โหลด ดังรูป

 b

3. กรณีดาวน์โหลด eBook กดที่ eBook จากนั้นกดที่สัญลักษณ์ก้อนเมฆของเล่มที่ต้องการดาวน์โหลด โดยหลังจากกดโหลดจะปรากฎสถานะการดาวน์โหลด ดังรูป