ไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบบน Application ได้ โดยระบบแจ้งข้อความว่า "ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"

แนะนำการแก้ไขปัญหา: 

อันดับแรกรบกวนตรวจสอบ รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านจาก email ที่ทีมงานจัดส่งให้อีกครั้ง เนื่องจากรหัสที่ใช้ Login อาจไม่ถูกต้อง โดยรหัสผู้ใช้งานที่ถูกต้องจะขึ้นต้นด้วย cbaxxxx ส่วนกรณีที่ผู้ใช้งานตรวจสอบรหัสผู้ใช้งานแล้วถูกต้อง แนะนำให้ถอนการติดตั้ง Application และติดตั้ง Application ใหม่อีกครั้ง หลังจากนั้นให้ Login เข้าใช้งานใหม่อีกครั้ง