ดาวน์โหลด eBook บน PC ไม่ได้

แนะนำการแก้ไขปัญหา: 

เรื่องโหลด eBook จะไม่สามารถโหลดบน PC ได้นะครับ บน PC จะโหลดได้แค่เอกสารประกอบการเรียนในรูปแบบไฟล์ PDF ครับ หากผู้ใช้ต้องการดาวน์ให้ดาวน์โหลดจาก Application บน Smartphone