อาจารย์ชายและอาจารย์มิตรทอง แนะนำวิธีการเรียนออนไลน์

แนะนำการแก้ไขปัญหา: 
คำแนะนำการเรียนออนไลน์โดย อาจารย์ชาย
คำแนะนำการเรียนออนไลน์โดย อาจารย์มิตรทอง
สรุปวิธีการเรียนออนไลน์
1. พิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย เป็น File PDF ออกมา ทุกท่าน Print ได้เอง
2. เปิดวีดีโอบรรยาย เรียนควบคู่ไปกับเอกสารประกอบการบรรยาย จะเหมือนการฟังบรรยายในห้องเรียน
3. eBook 9 เล่ม ใช้ดูประกอบหรือหาความรู้เพิ่มภายหลังได้ สั่ง Print ไม่ได้ ไม่ต้องดูพร้อมการดูวีดีโอ
( eBook โหลดไว้ดูภายหลังได้ แต่ Print ไม่ได้ หากต้องการสามารถ Print On Demand ได้ แต่ อาจารย์ชายมีความเห็นว่าไม่ต้องสั่งพิมพ์ก็ได้ ยกเว้นผู้ที่ต้องการจริงๆ ซึ่งผม และอาจารย์หลายท่านก็เห็นด้วยครับ)

คำแนะนำการใช้ระบบเรียนออนไลน์ทางทีมงาน OPS
1. เข้า
 http://mycourse.cba-kustartup.com บนเครื่องคอมพิวเตอร์
2. Login เข้าใช้งานระบบ
3. กดที่เอกสารประกอบการเรียน
4. ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยจะได้เป็นไฟล์ในรูปแบบไฟล์ PDF
5. Print เอกสารประกอบการเรียนที่ดาวน์โหลดมา
6. นำเอกสารประกอบการเรียนที่ Print ออกมาแล้ว มาใช้ดูประกอบกับการดูวิดีโอหลักสูตรการเรียน