ไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์เอกสารประกอบการเรียนในรูปแบบ PDF บน Application ได้

แนะนำการแก้ไขปัญหา: 

ปัญหาเกิดจากเครื่องของผู้ใช้งานไม่มี Application ในการเปิดอ่านไฟล์เอกสารประกอบการเรียน PDF แนะนำให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลด Application ที่สามารถเปิดอ่านไฟล์ PDF ได้

โดยทางทีมงานให้แนะนำให้ทำการเปิดอ่านไฟล์ PDF บนเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถทำการ Download และพิมพ์เพื่อนำไปใช้งานได้