ไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบบน Application ได้ โดยระบบแจ้งข้อความว่า "CSRF validation failed"

แนะนำการแก้ไขปัญหา: 


สาเหตุ บ้างช่วงจังหวะของการ Login เข้าใช้งาน Application ไม่สามารถติดต่อ Server ได้จึงได้แจ้งข้อความแสดงขึ้นมา 
การแก้ไขคือ
1  ปิด Application ที่ใช้งาน
2  ตรวจสอบการเชื่อมต่อเข้า Internet
3  Login ใหม่อีกครั้ง
แนะนำวิธีใช้งาน Application เมื่อ login แล้วไม่จำเป็นต้อง Logout ออกเสมอโปรแกรมจะจำผู้ใช้ใว้แม้จะปิดโปรแกรมไปแล้วเวลาเปิดขึ้นมาใช้งานต่อก็สามารถใช้งานต่อได้ทันทีไม่ต้อง Login ใหม่