แนะนำการแก้ไขปัญหาไม่สามารถดู VDO ได้บนเว็บบราวเซอร์ Google Chrome เนื่องจาก Google Chrome มีการ Update version

แนะนำการแก้ไขปัญหา: 

แนะนำการแก้ไขปัญหา
ไม่สามารถดู VDO ได้บนเว็บบราวเซอร์ Google Chrome เนื่องจาก Google Chrome มีการ Update version 

ตั้งค่าการใช้งานให้กับ Google Chrome  ตามรูป

1 ตั้งค่าการใช้งานให้กับ Google Chrome 

2 คลิก ที่ขั้นสูง

3 คลิก การตั้งค่าเนื้อหา

4 คลิกที่ Flash

5 ระบุชื่อเว็บไซต์ http://mycourse.cba-kustartup.com ในช่องเว็บไซต์ จากนั้นกดเพิ่ม